Yks hazırlık kursu bilgilendirme.

YKS BİLGİLENDİRME

YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, adayları iki ayrı oturumda sınava girerler. İlk oturumda, adaylar Temel Yeterlilik Testi’ni yaparlar. Bu sınavda adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerinin, yani Türkçe’yi doğru kullanma, okuma ve anlama, dil hakimiyeti ile matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanır. Bunun örnekleri dünyada seçkin yükseköğretim sistemlerinde mevcuttur. ikinci oturumda (AYT) Alan Yeterlilik sınavı ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dair bilgisi esas alınacaktır.

BİRİNCİ OTURUM

Türkçe ve Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi olup, Türkçe ve Temel Matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

BİRİNCİ OTURUMUN UYGULANMASI

TYT sınavında öğrencilerimizin temel yeterliliklerinin esas alındığı Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır.

BARAJ PUANLARI   

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir.
Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecektir. yks hazırlık kursu dan bilgi alabilirsiniz. 05415980041 arayıp eğitim danışmanımız size yardımcı olacaktır.
Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT den  en az 150 puan alınması gerekmektedir.
Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için (Devlet Konservatuvarlarının/Konservatuvarların lise devresi mezunlarının Konservatuvarların lisans devresine yerleştirilmesinde merkezî sınav puanı aranmaz.)  TYT 150 puan alınması,

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için

En az TYT den 180 puan alınması gerekmektedir.

 İKİNCİ OTURUM

Bu oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular  müfredata dayalı olacaktır. Bu kapsam da, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatıdır.

İkinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacaktır.
İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları
İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.
Tercih edilecek puan türüne göre:
Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler
testinin ağırlığı %50’dir.
Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50’dir.
Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik
testinin ağırlığı %50’dir.
OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Özetleyecek olursak YKS
Ø Sınav 3 oturum olacaktır. 1. Oturum TYT, 2. Oturum AYT, 3. oturum Dil Sınavı
Ø TYT, Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal ve Dil puanı olmak üzere 5 çeşit puan türü vardır.
Ø Ön Lisans ve özel yetenek gerektiren okullar TYT puanı, Lisans programları ise AYT puanı ile öğrenci alacaktır.
Ø Ön Llisans programları için TYT’den 150, lisans programları için ise ilgili puan türünden 180 baraj puandır.

YKS hazırlık kurslarında öğrencilermiz birebir olduğu gibi grup şeklinde de ders alabilirler

Tüm derslerden özel ders online veya yüzyüze Türkiye genelinde ders vermekteyiz.

https://www.ozelderssepeti.net

http://www.onlinelgskurs.com